تبلیغات
میخواهم رها باشم - حرف دل

حرف دل


انکار نکن...!


تو هم روزی ع ا ش ق میشوی...مثل من...


تو هم روزی میفهمی نگاه کردن در چشمانش چه حالیــــ دارد...


میفهمیــــ طعم این بی احساسیــــ ها را...


طعم این او را داشتن ها را...طعم این بی محلیــــ ها را...


تو هم روزیـــــ خیانتــــ میبینیـــ...تنها میشویــــ...مثل من...


آدمیــم!اما منـــ و تو هیچوقت به هم نمیرسیمـــ....


منـــ و تو حالا از دو کوه هم سخت تریم در رسیدن به همــــ...!!!


من چشم ندارم تو را ببینمــــ و تو از منــ هم کورتری...!


این تفاهم حالمـــ را بد میکند...


اما الان هرچه هستیم یادت نرود قبلا چگونه بودیم...


برای آن روزهایی که هیچوقت برنمیگردد کلمه یادش بخیر کافیست...


یادش بخیر نگــاهمـــ که میکردی نگاهت ک میکردم...دیگر همه چیز بی معنی بود


جز تو،جز چشمانت،جز عشق...


اما حالا همه چیز معنی دارد جز تو .جز چشمانت .جز عشق...


خدایـا!از ما که گذشت!اما نگذار عشقی تبدیل به نفرت شود ک اگر شود...


دنیا هم عاشقش شود باز هم بی احساسیــ موج میزند...


اما تو هنوز ماندی...تو هم روزی میفهمی جواب دوستت دارم را که زوری میدهد


چ حالی دارد...


میفهمی حس ک نداشته باشد چ احساسی ب ت دست میدهد...!


تـــــــو...


تو با من کم بازی نکردی...اما من ب تو نگاه کردم!


برو جوابت را همان دنیایی بدهد که خوب میداند چه دنیایی به تو بدهد...


برو!...


جوابت را همان خدایی بدهد ک ریتم اشک هایم را حفظ است...


فقط اگر جوابت را گرفتـیــــ دیگر سمت من نیـــا...


چون ن دیگر حوصله ی سوال دارم ن جواب و ن حتی بازی واقعیـــ!....


برو اگر وجدانت گداشت خوشبخت باش...
[ چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ] [ 12:52 ب.ظ ] [ رها ] [ نظرات() ]