تبلیغات
میخواهم رها باشم - هوایم را داشته باش

هوایم را داشته باش

هوایـــم را داشته بــــــاش

مـــــن خودم را به بــــاد داده ام بـــــــــــرای تـــــــــــو !

تمـــــــــــام پل های پشــــــــــــت ســـــــرم را خـــــــراب کـــــــرده ام..

وتمام راه هـــــــــایی را که مــــــــرا به گذشته ی بی تــــــــــــــــــــــــــو میبرد

نه قصــــــــــد برگشـت دارم

نـــــــــــــــه میتوانم به جایی بازگـــــــردم که آنجا نبــــــــــوده ای ![ سه شنبه 7 بهمن 1393 ] [ 11:52 ق.ظ ] [ رها ] [ نظرات() ]